Kirken omkring jul

Indholdsfortegnelse

Kirkeåret

Kirkens år, kirkeåret, begynder 1. s. i advent.
Adventstiden og Helligtrekongerstidens helligdage beregnes i forhold til julen, mens fastetidens og påsketidens helligdage beregnes efter påske.
Julen ligger fast, mens påskedag kan ligge mellem d. 22. marts og d. 25. april. (Det blev fastslået på kirkemødet i Nikæa i 325, at påsken skulle holdes på den 1. søndag efter den 1. fuldmåne efter forårsjævndøgn). Derfor kan antallet af søndage efter helligtrekonger og søndage efter trinitatis variere.
Folkekirken har fastlagte rækker af bibellæsninger til kirkeårets helligdage.

De to tekstrækker er senest revideret i den alterbog, som er autoriseret 12. juni 1992. Den største ændring var, at der ud over de to bibellæsninger fra Det nye Testamente til hver gudstjeneste nu også er en tekst fra det gamle Testamente. Tekstrækkerne er aftrykt bag i salmebogen, dog vil kun de nyeste salmebøger have dem i den reviderede form.
De to tekstrækker bruges sådan, at 1.tekstrække bruges i de kirkeår, hvis største del ligger på ulige årstal, og 2. tekstrække tilsvarende, når størstedelen ligger på lige årstal.
Advent
Advent betegner tiden før jul. Tiden har oprindeligt et bodspræg, man skulle berede sig til at tage imod Kristus.
I adventstidens tekster tales der ikke kun om at berede sig på jul, men også på Kristi genkomst ved tidernes ende.
Derfor har advent i kirken også et andet præg end i den almindelige opfattelse i dag, hvor advent er julen på forskud.

Jul

Jul er festen for Jesu fødsel. Fejringen af juleaften er af forholdsvis ny dato. Den egentlige festdag er juledag d. 25. dec., som også kaldes Kristi fødsels dag.

Anden juledag, som også kaldes Skt. Stefans dag, er en fejring af Skt. Stefan, den første kristne martyr, og dermed for alle, som er døde for troens skyld. Det kan være lidt vanskeligt at holde dette sammen med forventningen om en julegudstjeneste.

Nytårsdag

Nytårsdag er kirkeligt set mere en fest for Jesu navngivelse på 8. dagen end for årsskiftet.

Helligtrekongersdag

Helligtrekongersdag d. 6. januar er traditionelt julens afslutning. Den er knyttet til evangeliet om vismændene fra Østerland.

Helligtrekongerstiden

Helligtrekongerstiden har i hvert fald på dens første søndage præg af temaet, at Jesu herlighed åbenbares.

Biblen

Folkekirken

Jul – Wikipedia

Back to top button