Julekrybben

En julekrybbe er en model af hele sceneriet omkring Jesu fødsel i en stald ved Betlehem. Typisk har en julekrybbe følgende grund-ingredienser: Maria sidder ved krybben, Josef står og ser til, og Betlehems-stjernen lyser ovenover. Ofte er dyrene i stalden med i krybben. Det samme er englen, der fortæller hyrderne om Jesu fødsel. Ligeledes ser man de tre hellige konger med hele deres følge.
Fremstilling af julekrybber og dyrkelsen af dem, går tilbage til oldkirken. I middelalderen blev der over hele den kristne verden opført kirkespil.

Efter reformationen fastholdt katolikkerne brugen af krybberne, og den dag i dag findes der næppe et hjem i de katolske lande, som ikke har en julekrybbe. Denne katolske skik bredte sig i forbindelse med den tyske rigssamling i slutningen af 1800-tallet også til Nordtyskland, og dermed til det nuværende Sønderjylland. Først efter 2. verdenskrig slog krybberne an i Danmark.

   

Back to top button